بازارگردانی سهام

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بازارگردانی سهام

بازارگردان یکی از ارکان اساسی بازار اوراق بهادار محسوب می شود و بازارگردان در حقیقت کارگزار معامله‌گر یا شرکت تامین سرمایه و یا صندوق اختصاصی بازارگردانی است که توانسته است با دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار برای اهداف افزایش نقدشوندگی ، تنظیم عرضه و تقاضای اوراق،روان کردن معاملات بازار ثانویه ،تحدید دامنه نوسان قیمت وجلوگیری از دستکاری قیمت به خرید و فروش اوراق بپردازد.

در وافع هدف بازارگردان این است که همواره سهام را متعادل نگه دارد و صف خرید و فروش را از بین برده و قیمت سهام را به سوی ارزش ذاتی سوق دهد که این ارزش ذاتی بر مبنای تنزیل عایدات آتی سهام شرکت به دست می‌آید. بنابراین بازارگردان از صف‌های خرید و فروش بی مورد و معامله نشدن سهم در این مواقع جلوگیری میکند و به کارایی اوراق بهادار کمک شایانی میکند.

براساس دستورالعمل های بازارگردانی سازمان بورس و اوراق بهادار بازارگردان باید تعهداتی را انجام دهد که شامل رعایت دامنه مظنه ، رعایت حداقل سفارش انباشته  و حداقل معاملات روزانه میباشد. دامنه مظنه به معنی حداکثر اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر ورقه بهادار به درصد است که بازارگردان آن ورقه بهادار، در سامانه معاملات ارسال مینماید. رعایت حداقل سفارش انباشته نیز به معنی حداقل تعدادی از ورقه بهادار است که بازارگردان باید همواره در سفارش خرید و فروش خود در سامانه معاملات  به عنوان سفارش فعال داشته باشد.در حقیقت سفارش‌های خرید و فروش که از جانب بازارگردان وارد هسته معاملات می شود باید با یکدیگر برابر و هر یک معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته باشد.در صورتی‌که در اثر انجام معامله هر کدام از سفارش ها ، حجم سفارش خرید یا فروش فعال بازارگردان کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آنها از بین برود، بازارگردان موظف است حداکثر ظرف دو دقیقه، حجم سفارش‌های خرید و فروش خود را با یکدیگر برابر و معادل یا بیش از حداقل سفارش انباشته کند.

حداقل معاملات روزانه به معنی حداقل تعداد ورقه بهاداری است که در صورتی که بازارگردان به میزان آن تعداد از ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، معامله کند میتواند از انجام تعهدات خود طبق دستورالعمل بازارگردانی در آن روز معاملاتی خودداری نماید.

از مزایای بازارگردانی میتوان به کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش عمق بازار با فعال بودن سفارشات خرید و فروش بازارگردان ، خوشنامی سهم ،ناشران و سهامداران عمده سهم در بین اهالی بازار، افزایش تعداد و حجم معاملات در بلند مدت اشاره کرد.

عملیات بازارگردانی به دلیل رعایت دستورالعمل های اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی تکراری بوده و انجام آن توسط معامله گر مستعد خطا و اشتباه است به همین جهت استفاده از الگوریتم های بازارگردانی لازم و ضروری است. با الگوریتمی شدن عملیات بازارگردانی و ورود کامپیوتر به جای انسان از خطاهای انسانی معامله گران شامل خستگی از انجام کارهای تکراری ،پرمشغله بودن، درگیر شدن احساسات و عواطف معامله گر ، اشتباه در وارد کردن حجم، قیمت و جهت معامله ، عدم توانایی برای واکنش سریع در طول زمان معاملات بازار به جهت ارسال سفارشات خرید و فروش جلوگیری میکند

 

در بازارگردانی الگوریتمی توانایی پیاده سازی استراتژی های مختلف و از پیش تعیین شده براساس شرایط بازار و اهداف بازارگردان مهیا است ، این استراتژی ها دارای پیچیدگی های خاص خود هستند که مستلزم رصد پیوسته تابلوی معاملات،رصد پیوسته وضعیت سفارشات ارسال شده توسط بازارگردان ، محاسبات لحظه ای برای تعیین پارامترهای استراتژی و همچنین ارسال ، ویرایش و یا حذف سفارشات هست که بدیهی است که از توانایی یک یا حتی چندین معامله گر خارج است و طبیعتا اجرای عملیات بازارگردانی به وسیله الگوریتم به دور از خطاهای رایج انسانی با دقت بالا، واکنش سریع ،بازدهی بالا و درصد خطای نزدیک به صفر همراه است.

 

در الگوریتم های بازارگردانی طراحی شده توسط تیم معاملات الگوریتمی جویش ضمن رعایت تعهدات قانونی بازارگردانی شامل رعایت دامنه مظنه ، رعایت حداقل سفارش انباشته  و حداقل معاملات روزانه با توجه به هدف بازارگردان  که میتواند سودده بودن عملیات بازارگردانی ، حمایت از سهم  و بهینه کردن تخصیص سرمایه برای عملیات بازارگردانی و … باشد ، عملیات ارسال سفارشات  خرید و فروش ،انجام معاملات  و تعیین گام بعدی و تصمیم گیری عملیات بازارگردانی به صورت اتوماتیک انجام میشود.

 

مشتریان جویش ناشرانی که به تازگی اقدام به عرضه اولیه سهم خود کرده اند و طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار باید در دوره زمانی مشخص عملیات بازارگردانی را انجام دهند،سهامداران عمده ای که قصد انجام عملیات بازارگردانی دارند و صندوق های اختصاصی بازارگردانی هستند.

 

فهرست